Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-17

 

 ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

* Την Δευτέρα 11/9 το μαθημα "ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" αντί 9:00-11:00 θα εξεταστεί στις 13:00-15:00

* Την Δευτέρα 11/9 το μαθημα "ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ" αντί 13:00-15:00 θα εξεταστεί στις 9:00 - 11:00

 

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το πρόγραμμα εξετάσεων, διότι υπάρχει περίπτωση αλλαγών ...

(πρώτη ανάρτηση προγράμματος  5/7/2017... τελευταία τροποποίηση ...)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Η εμφάνιση κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ισοδυναμεί με απόδειξη αντιγραφής και τιμωρείται με μηδενισμό του γραπτού.

Εφόσον επιτηρητής αντιληφθεί την ύπαρξη κινητού τηλεφώνου ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ΟΦΕΙΛΕΙ άμεσα να μηδενίσει το γραπτό και να απομακρύνει τον φοιτητή κάτοχο του κινητού ή της συσκευής από το χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Για αριθμητικούς υπολογισμούς επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανής του εμπορίου, αλλά απαγορεύεται ο δανεισμός της σε άλλους, κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ