Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018

 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

 

Δήλωση συμμετοχής στο μάθημα "Εισαγωγικά Αγγλικά" θα γίνεται στην διδάσκουσα του μαθήματος Α. Βογοπούλου, γρ. 83 (ισόγειο)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ανάρτηση του ωρολόγιου προγράμματος, θα υπάρξουν αλλαγές. 

(πρώτη ανάρτηση:  27/9/2017)

(τελευταία ανάρτηση: 13/11/2017)