Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ανάρτηση του ωρολόγιου προγράμματος, θα υπάρξουν αλλαγές. 

(πρώτη ανάρτηση: 17/02/2017)

(τελευταία ανάρτηση: 23/03/2017)