Ανακοινώσεις Τμήματος

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να ορκιστούν τον Ιούλιο 2018, να καταθέσουν στη Γραμματεία του τμήματος την εργασία τους σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (ένα CD), μαζί με το έντυπο παρουσίασης πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο μέχρι και 18/5/2018, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή τους. Το έγγραφο παρουσίασης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος « έγγραφα τμήματος».
Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν από 21/5/2018 έως 1/6/2018.
Την ημέρα παρουσίασης οφείλουν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας στο Μητρώο φοιτητών (αίθουσα Δ0.10 ή μέσω fax(2721045306).

Η επιτροπή πτυχιακών εργασιών

Εντυπο για Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας