Ανακοινώσεις Τμήματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενέκρινε με απόφασή της την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ). Στην ουσία πρόκειται για ένα νέο ΠΠΣ.

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής να προσέλθουν την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Πελοποννήσου (νέα κτίρια) στις 10.30 π.μ. (μαθήματα δεν θα διεξαχθούν το διάστημα 10.30 – 12.30, καθώς πρόκειται για μείζονος και κρίσιμης σημασίας για τις σπουδές σας ζήτημα και κρίνεται επιτακτική η παρουσία όλων μας στην συνάντηση).

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί το νέο ΠΠΣ, η σκοπιμότητα κατάρτισης του νέου ΠΠΣ, οι βασικές αρχές που διέπουν την εκπόνησή του καθώς και οι μεταβατικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για την ομαλή εφαρμογή του.

Επισημαίνεται ότι το νέο ΠΠΣ θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (δηλαδή από τον Οκτώβριο 2018).

Θα είναι παρόντες οι καθηγητές του Τμήματος για να παράσχουν όποια διευκρίνιση ζητηθεί. Θα είναι διαθέσιμα αντίγραφα του νέου ΠΠΣ και θα διανεμηθούν στους φοιτητές που θα προσέλθουν.

Η παρουσία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Οδυσσέας Γ. Σπηλιόπουλος