Ανακοινώσεις Τμήματος

 

Το νέο προαιρετικό μάθημα "Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" τοποθετήθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΛΟ.ΧΡΗ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν πρέπει να προβούν στην ηλεκτρονική του δήλωση.