Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση για την δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (ΓΣ, 19/10/2017), 

καταργούνται οι προϋποθέσεις δήλωσης (αλυσίδες) για τα παρακάτω μαθήματα :

Α/α

Μάθημα

«Αλυσίδα» που καταργήθηκε

1

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ με Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική Ι με Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

3

Διοικητική Λογιστική ΙΙ

Διοικητική Λογιστική Ι με Διοικητική Λογιστική ΙΙ

3

Επαγωγική Στατιστική

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική με Επαγωγική Στατιστική

4

Εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Εισαγωγή στην Πληροφορική με Εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον

5

Οικονομετρία

Επαγωγική Στατιστική με Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Οι αλυσίδες που ισχύουν είναι :

  1. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι με Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
  2. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι με Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ
  3. Εισαγωγή στην Οικονομετρία με Χρηματοοικονομική Οικονομετρία