Ανακοινώσεις Τμήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον" και ΔΕΝ παρακολουθούν συστηματικά το εργαστήριο γιατί έχουν κατοχυρώσει τις παρουσίες σε προηγούμενο εξάμηνο, να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες καθηγητές του εργαστηρίου στο οποίο έχουν εγγραφεί προκειμένου να ενημερωθούν για την ύλη, τη διαδικασία και την ημερομηνία των εξετάσεων.