Ανακοινώσεις Τμήματος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΥΔΟΞΟΣ»

 

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων θα αρχίσουν την  Τετάρτη  2 Νοεμβρίου 2016  και θα ολοκληρωθούν   την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Η διανομή συγγραμμάτων θα αρχίσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την  Παρασκευή  13 Ιανουαρίου 2017.

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο.

Από το ακαδ. έτος 2016-2017, κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα v+2  έτη σπουδών και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου τριτοβ/μιας εκπαίδευσης, δεν δικαιούται δωρεάν διδακτικά  συγγράμματα.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή απορίες να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου στο τηλ. 215-215-7850.

 Από τη Γραμματεία του Τμήματος