Κατατακτήριες Εξετάσεις

 Η κατάταξη πτυχιούχων για το σπουδαστικό έτος 2017-2018 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 3.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οι αιτήσεις  θα γίνουν από 1/11/2017έως15/11/2017 στη Γραμματείατου τμήματος.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2017.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Αίτηση

• Αντίγραφο πτυχίου

• Φωτοτυπία ταυτότητας

• Επικυρωμένη Αναλυτική βαθμολογία Πτυχιούχου

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ