Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 3.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οι αιτήσεις  θα γίνουν από 1/11/2018 έως 15/11/2018 στη Γραμματεία του τμήματος.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2018.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2018.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Αίτηση

• Αντίγραφο πτυχίου

• Αναλυτική βαθμολογία Πτυχιούχου

• Φωτοτυπία ταυτότητας

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ